Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.kotly-pellet.pl/ („Sklep”) jak i również artykułów wystawianych na aukcjach internetowych jest:
  ALDOM Albin Dąbrowski
  ul. Sikorskiego 34
  73-110 Stargard 
  NIP: PL 854-19-44-691
  Regon: 812383202
  Millenium Big Bank Gdański S.A. 93 1160 2202 0000 0000 2994 2836

 2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż artykułów znajdujących się w jego ofercie („Towary/Produkty”), takich jak, kotły, piece, kominki, palniki, pompy ciepła, pellet i inne.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).

 2. Więcej o plikach cookies oraz zasadach ochrony tego typu danych w dziale „Polityka prywatności i cookies”.

§ 3 Ogólne warunki składania zamówień i sprzedaży.

 1. Ze względu na zmianę w przepisach podatkowych od 01.01.2020 ; jeżeli zechcesz otrzymać FV na firmę, zaznacz to podczas zakupu. Nie ma możliwości wystawienia FV na firmę z paragonu fiskalnego.

 2. Zamówienie w Sklepie może złożyć, każda osoba osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, lub osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski ("Klient/Kupująecy").

 3. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako pełne i prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu i numeru telefonu. 

 4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem Sklepu o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 5. Przyjmując zamówienie do realizacji obsługa sklepu potwierdza dostępność zamówionego produktu.

 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu nie będzie możliwe w ciągu 5 dni roboczych.

 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po wysłaniu informacji do klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji przez sklep, przy czym następuje to nie wcześniej niż po uprzednim potwierdzeniu zamówienia przez klienta oraz w przypadku wyboru przelewu na rachunek bankowy jako formy płatności, zaksięgowaniu pełnej wpłaty za zamówienie na koncie Sklepu.

 8. Dla klienta i Sklepu wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 9. Zamówione produkty wysyłane są średnio w ciągu 2 - 21 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że termin podany w opisie produktu stanowi inaczej.

 10. Jeżeli termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż termin podany przy produkcie, Sklep informuje o tym klienta, który podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

 11. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

§ 4 Koszt dostawy oraz formy płatności.

 1. Wszystkie ceny przedstawione w Sklepie są cenami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

 2. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszt przesyłki który pokrywa klient. Koszt przesyłki jest zależny od wagi zamawianego towaru.

 3. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  a) przelew bankowy zwykły

  b) pobranie – płatność przy odbiorze u kuriera 

  c) płatności elektroniczne przez serwis płatności Dotpay.pl kartą kredytową lub przelewem elektronicznym. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

  d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym

  e) zakup na raty w systemie Santander Consumer Bank

 4. Należne płatności za zamówiony towar plus ewentualny koszt przesyłki prosimy realizować bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sklepu (Millenium Big Bank Gdański S.A. 93 1160 2202 0000 0000 2994 2836) podając w tytule numer zamówienia.

§ 5 Sposób dostarczenia przesyłki.

 1. Zakupione produkty dostarczane są firmami kurierskimi, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00.

 2. a) Zamówione produkty dostarczane są przez wybraną firmę kurierską pod wskazany adres w ciągu 1-2 dni od momentu nadania przesyłki.

  b) Przesyłki do 30kg dostarczane są dokładnie pod wskazany adres (pod drzwi).

  c) Przesyłki do 30kg których jedna z długości przekracza 150cm dostarczane są pod dom, blok, posesję, klatkę, biuro itp. bez wniesienia pod wskazany adres.

  d) Przesyłki o wadze pow. 30 kg dostarczane są pod dom, blok, posesję, klatkę, biuro itp. bez wniesienia pod wskazany adres.

 3. Zaleca się sprawdzenie przez klienta stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera oraz sporządzenie protokołu szkody i wykonanie zdjęć, w przypadku gdy dostarczona przesyłka posiada jakiekolwiek uszkodzenia. Protokół szkody powinien zawierać opis sposobu zabezpieczenia przesyłki oraz stwierdzonych uszkodzeń. Kopię protokołu szkody należy przesłać pocztą na adres: Aldom Albin Dąbrowski , ul.Bydgoska 21/1, 73-110 Stargard lub w formie elektronicznej na adres biuro@aldom.stargard.pl. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania reklamacji, jednakże może utrudnić klientowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

 4. Wszelkie warunki dostawy dotyczą odbiorców na terenie Polski.

 5. O wszelkich zmianach dotyczących terminu odbioru przesyłki lub zmiany terminu odbioru przesyłki klient powinien informować przed wysłaniem zakupionego towaru.

 6. Istnieje możliwość wysłania zamówionych produktów poza granice kraju, po wcześniejszym indywidualnym określeniu warunków dostawy (nie dotyczy produktów ponad gabarytowych uzgadnianych z firmą kurierską).

 7. W przypadku zamówień realizowanych po za granice Polski wszelkie warunki dostawy określone w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie jak i będą rozpatrywane indywidualnie.

§ 6 Zwrot towarów:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od daty wydania produktu. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres: ALDOM Albin Dąbrowski, ul. Bydgoska 21/1, 73-110 Stargard; złożyć osobiście w sklepie lub przesłać na adres email biuro@aldom.stargard.pl

 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 stanowi Protokół odstąpienie do niniejszego regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy przez klienta umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sklepu.
 4. Towar zakupiony przez klienta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). Po zgłoszeniu zwrotu zakupionego produktu prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą wysyłki zwracanego artykułu. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi klient. Zwracany produkt należy dostarczyć na adres: ALDOM Albin Dąbrowski, ul. Sikorskiego 34, 73-110 Stargard.

 5. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Zwrot zapłaty nastąpi tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

 8. Zwrot kosztów dostarczenia Produktu następuje do wysokości podstawowej formy dostawy oferowanego przez sklep. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostawy pokrywa Konsument.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. towary o zmienionych parametrach (wymiarach, kolorze, itp.) na specjalne zamówienie klienta.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży o którym wyżej mowa, nie przysługuje przedsiębiorcom dokonującym zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 7 Reklamacje:

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówione Towary bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Towary sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją producenta, chyba że w opisie danego towaru wprost wskazano inaczej.

 3. Zakres oraz warunki gwarancji producenta określają dokumenty gwarancyjne załączone do konkretnych produktów.

 4. W  przypadku gdy Kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 22.1 Kodeksu Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 5. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu.

  a) Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).

  b) Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania produktu temu przewoźnikowi.

  c) Reklamacji produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej produktu. Pisemnie na adres: ALDOM Albin Dąbrowski, ul. Sikorskiego 34 , 73-110 Stargard lub w formie elektronicznej na adres biuro@aldom.stargard.pl.

  d) Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, numer zamówienia, okoliczności i dowody uzasadniające reklamację - Protokół reklamacja - grzałka ; Protokół reklamacja - uniwersalny

  e) Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

  f) Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.

  g) Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:

  - żądać wymiany praduktu na wolny od wad, albo

  - żądać usunięcia wady, albo

  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo

  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  h) Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

  i) Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  j) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

  k) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  l) W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne produktu domaga się wymiany produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany produkt należy wówczas odesłać na adres: ALDOM Albin Dąbrowski, ul. Bydgoska 21/1, 73-110 Stargard. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany produkt udostępnić w miejscu, w którym się on znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu ustalenia terminu odbioru reklamowanego produktu. 

  m) Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa Sklepu informuje Klienta o przyjęciu reklamacji oraz przekazuje ją bezpośrednio do producenta lub importera.

  n) Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni licząc od dnia jej złożenia. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadne, dostarczane są nowe lub naprawione elementy przez producenta na koszt Sklepu.

 6. Informujemy, że Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,

  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8 Postanowienia końcowe:

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.

 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Klienci mogą kierować na adres biuro@aldom.stargard.pl

Pobierz : odstąpienie od umowy.jpg 

Pobierz : protokół reklamacji - grzałka.jpg 

Pobierz : protokół reklamacji - uniwersalny.jpg